Hvordan OBOS sin grunnide ble brukt til å skape avstand til konkurrenter og nærhet til kunder

OBOS skiller seg fra andre utbyggere ved at de eies fullt og helt av medlemmene sine, og kan derfor hevde å ha en annen motivasjon enn konkurrentene som primært drives for og av profitt.

Virksomheten til OBOS er sammensatt og består av store boligbyggingsprosjekter, byplanlegging og samfunnsutvikling, samtidig som det også handler om konkrete medlemsfordeler, visningshelger og bankens utlånsrente.

Selskapets hovedproblem var at for få kjente til OBOS bank, og at mange tidligere opplevde OBOS som trauste. Dette gjorde at boligkjøperne var mer skeptiske enn de burde være i møte med boligannonser fra OBOS, og at produkter og tjenester opplevdes som mindre attraktive.

Vår oppgave har vært å tydeliggjøre at OBOS er en aktør med en annen grunnmotivasjon enn konkurrentene. Konsekvensen av dette er at selskapet i større grad er opptatt av vanlige folks ve og vel når de utvikler boligområder, produkter og tjenester.

Siden 2015 har vi derfor fortalt ulike historier om at OBOS er opptatt av det beste for sine medlemmer, rett og slett fordi det er medlemmene som eier OBOS.

EN INNBYGGER SOM TENKER SOM EN UTBYGGER (2015-2016)

En dipp i boligmarkedet i 2015 gjorde det spesielt viktig å snakke om OBOS som boligutbygger. Vi utviklet derfor en kampanje som snakket om konsekvensene av å være en utbygger som eies av medlemmene sine, som er helt vanlige folk.

DET ER FINT Å EIE SAMMEN (2017)

I 2017 var det fortsatt viktig å snakke om boligutbygging, men vi ønsket også å vise at OBOS er mye mer. Vi la handlingen til et sjørøver-univers og lot sjørøverkarakterene snakke om OBOS og alle fordelene på sin måte.

MITT OBOS

I 2018 lot vi medlemmene selv fortelle hva OBOS er. Gjennom reklamefilm på TV, og annonsering i ulike digitale medier ba vi medlemmene filme seg selv og fortelle hva de forbandt med OBOS. Disse klippene brukte vi til å lage mer enn 30 ulike filmer om OBOS som ble distribuert på TV, kino, Youtube, Facebook, Instagram og Snapchat.

OBOS har hatt en svært positiv utvikling i omdømme de siste tre årene, og Top of Mind og Uhjulpet merkeoppmerksomhet vokser kraftig.

Flere opplever OBOS som moderne og fremtidsrettet, og færre opplever dem som trauste. Som et resultat av dette synes flere at det er en fordel at OBOS er utbygger.

44 %

vekst i reklameerindring

33 %

vekst i Top of Mind

105 %

flere mener OBOS bidrar positivt til nærmiljøet

78 %

flere opplever OBOS som fremtidsrettet

74 %

flere opplever OBOS som moderne

31 %

flere er mer positiv til medlemskap

38 %

flere mener det er positivt at OBOS er utbygger

18 %

medlemsvekst

Ønsker du mer informasjon? Svein Larsen +47 911 82 211

Svein Larsen