En oppgave for Norges fremtid

Innen 2030 har Regjeringen som mål å øke eksporten fra andre næringer enn olje og gass med 50 %, og innen 2050 er målet å redusere klimagassene med 55 %. Disse målene vil i stor grad dreie seg om å utvikle nye grønne industrier og verdikjeder.

– Levestandarden vi har i Norge er høy, og hvis vi skal opprettholde denne og samtidig redusere vår olje og gass-virksomhet, må eksportinntektene økes kraftig fra andre mer klimavennlige næringer. Norge trenger flere eksportbedrifter, der hver bedrift må eksportere mer, forklarer Jannicke Bache-Wiig, seniorrådgiver innen markedsføring og kommunikasjon i Eksfin.

 

– Eksport er i seg selv krevende for en enkelt bedrift, men vi i Eksfin kan bidra til at norske bedrifter får bedre tilgang til finansiering og risikoavlastning for å lykkes ute i verden.

Eksfin – Eksportfinansiering Norge – er en statlig etat som ble etablert i 2021 etter en sammenslåing av det tidligere Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS. Eksfins formål er å bidra til økt norsk eksport og verdiskapning gjennom å tilby konkurransedyktige statlige lån og risikoavlastning som utløser internasjonale salgskontrakter og investeringer i Norge. Eksfin har store finansielle muskler med 185 milliarder i garantirammer, men tilbudet må gjøres godt kjent i markedet, både hos bedriftene og hos bankene deres.

Jannicke Bache-Wiig, seniorrådgiver innen markedsføring og kommunikasjon i Eksfin. Foto: Eksfin

Helt annen kommunikasjonsoppgave

For ti år siden jobbet Eksfins forgjengere hovedsakelig med større virksomheter innen maritim næring og i oljeindustrien. De siste årene før sammenslåingen fikk de anledning til å finansiere også mindre bedrifter, i mange flere næringer.

Utvidelsen av finansieringstilbudet til flere segmenter fortsatte også etter opprettelsen av Eksfin – og målgruppen blant eksportbedrifter, underleverandører, banker og utenlandske kjøpere er derfor større enn noensinne.

– Det finnes omtrent ti tusen små og mellomstore bedrifter i Norge innenfor næringer som har høy eksportandel. Det finnes imidlertid ingen felles offentlig base over eksportbedrifter, eller deres underleverandører, som også er i vår målgruppe. Det hadde gjort jobben adskillig enklere. Så da må vi benytte flere deler av marketing-mixen for å nå dem, også B2B reklame, som ikke så vanlig blant statlige virksomheter, forteller Bache-Wiig.

Kommunikasjonsutfordringen inneholder både kjennskap, utvidet produktkatalog og en navneendring, i tillegg til rebranding. Eksfin måtte derfor finne en effektiv måte å kommunisere til hele markedet at de eksisterer og hva de tilbyr. Det var her Atyp kom inn i bildet.

– Da Eksfin kom til oss med en såpass stor oppgave, men med et forholdsvis begrenset budsjett, ble det viktig å finne ut hvor fokuset i kommunikasjonen skulle ligge. I tillegg måtte vi utnytte de ressursene vi hadde på best mulig måte ved å velge de rette medieflatene hvor løsningene ville gjøre størst nytte for seg, forklarer rådgiver i Atyp, Morten Micalsen.

«For grenseløse virksomheter»

Sammen med et av Atyps kreative team, bestående av Sindre Veseth Foss og Ulrik Solum Waagsether, og leder for media, André Thorsen, satt Micalsen seg ned for å finne de mest effektive og virkningsfulle løsningene for Eksfin. 

– Eksfin er en katalysator for eksport av norsk kompetanse, kunnskap, engasjement, oppfinnsomhet, produkter, tjenester og ideer. Vi ønsket å posisjonere Eksfin som en tilrettelegger og muliggjører, gjennom å fortelle historiene om de mange små og store eksporteventyrene Eksfin har vært med på å løfte ut i verden. Resultatet ble kommunikasjonskonseptet «For grenseløse virksomheter», sier Waagsether.

Samtidig som de kreative løsningene ble utviklet, satte Micalsen og Thorsen opp en medieplan.

– I arbeidet med å spikre medieplanen gjaldt det å finne de plasseringene som ville nå ut til flest mulig i målgruppen og som ville passe godt til det kreative uttaket. Vi kontaktet derfor de ulike publisistene og trakk i tråder, slik at vi fikk mest mulig ut av budsjettet, forteller Thorsen.

Resultatet ble en rekke annonser for både print og digitale flater. I tillegg ble det laget en informasjonsfilm som Eksfin kunne benytte seg av på nettsiden sin, sosiale medier, på messestand og i presentasjoner.

Bache-Wiig forteller at Eksfin får gode tilbakemeldinger på kommunikasjonskonseptet, og at de ikke minst har en stor intern stolthet over det som har blitt utviklet.

 – Det har vært et strålende samarbeid fra dag én, og vi er veldig fornøyde med at vi fikk jobbe med et så erfarent og dyktig team. I tillegg er det en fordel at vi får alt fra ett sted hos Atyp, både reklamebyrå og mediebyrå. Det er kjempeviktig og ressursbesparende for oss at vår leverandør kan tenke idé og mediestrategi samtidig. Vi vil også rette en stor takk til kundene våre som har delt bilder og filmklipp med oss. Det har vært til stor hjelp i arbeidet med kommunikasjonskonseptet!

 

Involverte fra Eksfin:

Jannicke Bache-Wiig, seniorrådgiver innen markedsføring og kommunikasjon

Allan Groth, kommunikasjonsdirektør

Kathrine Friis Schjetne, seniorrådgiver innen markedsføring og kommunikasjon

Ønsker du mer informasjon?

Morten Micalsen

Andre arbeider fra Atyp:

Atyp + Bufdir = Sølvfisk 🐟

Filmen «Den utenkelige overgangen», som vi laget for Bufdir og fosterhjem.no har blitt premiert med Sølvfisken for mars.

Vi flytter – fra K11 til TM11

Etter nærmere 15 år i Karlstadgata 11, har vi funnet et nytt sted å bo!

Dobbel seier i ANFO Effekt

Yes! Sammen med Fjordland hentet vi to premier i årets ANFO Effekt.