Mediebyrå

Som mediebyrå er vi kun opptatt av en ting; Effekt.

Uansett om oppgaven er å bygge merkevare eller å øke salget, så er vår jobb å investere mediebudsjettet slik at vi får mest mulig effekt for pengene. For å gjøre en god jobb trenger vi fakta. Vi må vite hva som funker, og hva som ikke gjør det. Vi kaller det faktabasert medieplanlegging.

Faktabasert medieplanlegging handler om å optimalisere etter ønsket effekt, fremfor etter magefølelse. Hvilke effekter vi optimaliserer mediekjøpet etter avhenger av hvor i kundereisen vi prøver å påvirke.

Optimalisering i passivfasen

I passivfasen er målet å gjøre merket lett tilgjengelig når målgruppen i fremtiden skal handle i kategorien. Kommunikasjonen har som regel et bredt nedslagsfelt og en emosjonell tilnærming som skal bidra til at merket er lett å huske og lett å velge i de riktige situasjonene. Mediekjøpet optimalisereres mot variabler som effektiv rekkevidde, «mental tilgjengelighet», merkeassosiasjoner og preferanse – parametere som typisk måles gjennom merkevaretracking.

 

Optimalisering i aktiv-fasen

I aktiv-fasen retter vi oss mot de som er i markedet for produktet. Her er målet å trekke oppmerksomhet mot vårt produkt, og sørge for at dette er fysisk tilgjengelig for målgruppen.

Kommunikasjonen er ofte segmentert, og mer rasjonelt orientert. Vi vet at mottakeren leter etter en løsning, og det er om å gjøre å overbevise om at det er vårt produkt. Mediekjøpet optimaliseres mot adferdsmål som nettrafikk, leads og kjøp. Vi bruker utvalgte digitale KPI’er, gjerne sammen med salgsmodellering i optimaliseringen.

Penelytics tegner effektkartet

Faktabasert medieplanlegging krever at vi kjenner sammenhengen mellom virkemidler og effekt. Kjenner vi disse, kan vi justere virkemiddelmiksen slik at vi investerer mest penger der vi får mest igjen. Nøkkelen for å få kjennskap til disse sammenhengene heter økonometrisk modellering. Resultatet av denne modelleringen vil gi oss informasjon om hvor mye salg historisk mediemiks har gitt, anbefalt optimal mediemiks og forventet salg om vi følger denne anbefalingen. Normalt oppnår vi en forbedring på mellom 5% og 20%. Penelytics gjør modellering vesentlig raskere og rimeligere enn tradisjonell modellering.

Arbeidsprosess

I en stadig mer digitalt medielandskap er vi opptatt av å ha en «design thinking»-tilnærming til kommunikasjonsplanlegging.

En av styrkene ved digitale kanaler er at vi får en umiddelbar respons på tiltakene vi planlegger. Og vi vet at det kan være store forskjeller i effektene av budskap, kanaler, målgrupper etc. Den eneste utfordringen er at vi vet ikke alltid denne effekten på forhånd. Derfor tror vi på en mer eksperimentell tilnærming hvor vi stegvis tester ut nye ting for å sikre at vi alltid jakter etter forbedringer både i budskapsutvikling og mediekjøp.

Vi starter planleggingen med å gjennomføre en diagnose. Her må vi ha et godt bilde av hvilken situasjon vi er i, inkludert innsikt i målgruppene, og fakta om hvordan de ulike mediekanalene har fungert tidligere. I tillegg må vi tegnet opp målbildet i forhold til hvilken retning vi ønsker å bevege oss i.

Basert på diagnosen, utvikler vi ny strategi. Her prioriterer vi målgrupper og hvilke oppgaver vi skal løse gjennom kundereisen. Vi velger kanaler, periodisering og timing.

Når strategien er lagt starter vi å utvikle medieplanen. Her bruker vi Atyps eget Planning Framework for å sikre at mediene jobber integrert på tvers av kundereisen.

Medieplanen justeres løpende basert på feedback fra digitale kanaler. Hvert kvartal gjør vi en større revisjon av planen basert på læring om hvordan planen har fungert i praksis. Her blir vi også enige om hva vi skal teste ut det kommende kvartalet.

Medieplanen optimaliseres kontinuerlig basert på de KPI’ene vi har blitt enige om å optimalisere mot.

Etter gjennomført kampanje, eller i slutten av hvert kvartal gjennomføres vi større evalueringer. Her handler alt om å få fakta på bordet, slik at vi kan gjøre informerte valg i neste runde.

Fagområder

Atyp er et fullservice mediebyrå, og leverer tjenester på alle fagområder innen mediefaget.

 • Mediestrategi
 • Medieplanlegging
 • Mediebudsjettering
 • TV og Online video
 • Print og utendørs (OOH)
 • Radio og podkast
 • Kino
 • DM
 • Medieforhandlinger
 • Display-annonsering
 • Sosiale medier
 • Content marketing eller innholdsmarkedsføring
 • Programmatisk annonsering
 • Performance marketing
 • Søkeordsmarkedsføring
 • Data og Analytics
 • Webanalyse
 • Effektmålinger

Verktøy

Atyp er som eneste mediebyrå både medlem av Kreativt Forum og Mediebyråforeningen.

Det betyr blant annet at vi har den verktøy- og dataparken som kreves;

 • Kantars Forbruker & Media, TVOV og Outdoor Impact.
 • Nielsen Radio Audience Measurement, Wizzad bruttostatistikk og DAR digital kampanjeverifisering.
 • Google Marketing Platform. Atyp er sertifisert Google Partner.
 • Adform adserving og DSP.
 • Meta/Facebook Business Manager, Snap Ads, LinkedIn Campaign manager, Twitter, Tik Tok, Jodel, Pinterest, Reddit, Kobler, Microsoft Ads.

For overvåkning og måling av kampanjeaktiviteter skreddersyr vi Atyp Dashboard som bygges på Google Data Studio.

Netto medieomsetningstall fra Mediebarometeret finner du forresten her: mediebyraaforeningen.no/mediebarometeret/

Liking av gode reklamefilmer

Google partner

Det at vi er  Google-partner, er  en anerkjennelse av at vi maksimert kampanjeresultatene og skapt vekst hos kundene våre ved å administrere kampanjene deres. Det er også et bevis på at vi besitter Google Ads-ekspertise og -ferdigheter gjennom å ta sertifiseringer. 

Schibsted sertifisert

Vi har gjennomført Schibsted sitt Sertifiseringsprogram for 2024. Her har vi fått en dyp forståelse for deres produktportefølje og hvordan man utnytter den og deres ressurser for å skape effekt for små og store merkevarer.  

Emblem. Schibsted sertifisert 2024

Aktuelt

Ønsker du mer informasjon?

Andre Thorsen