Kategori:

Vår miljøpolicy

I Atyp er vi opptatt av at vi i vår arbeidshverdag bidrar til en mer bærekraftig by. Det var derfor naturlig for oss å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Med Miljøfyrtårn-sertifisering har vi fått et konkret verktøy for målrettet arbeid med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi opplever også at Miljøfyrtårn-sertifiseringen gir oss bedre forståelse for hvordan vi kan bidra til FNs bærekraftsmål:

FNs bærekraftsmål 5

I Atyp ønsker vi så langt det er praktisk mulig å tilrettelegge for at både kvinner og menn kan kombinere yrkeskarriere med familieliv. Når ansiennitet, faglig og sosial kompetanse er lik, så praktiserer vi selvsagt lik lønn for likt arbeid.

Atyp skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass, hvor de ansatte får utviklet sine ferdigheter, med rettferdige og gode rammebetingelser. Atyp skal være attraktiv for unge talenter. Derfor er vi aktive ovenfor relevante høyskoler i Oslo, vi er godkjent lærebedrift av Utdanningsetaten i Oslo Kommune, og vi tilbyr unge talenter arbeidserfaring via årlige internships.

 

FNs bærekraftsmål 8
FNs bærekraftsmål 11

Atyp skal bidra til reduksjon av byens negative påvirkning på miljøet, og har derfor en reisepolicy hvor reiser i nærmiljøet fortrinnsvis skal foregå til fots, med sykkel eller kollektivtransport. Alternativer til flyreiser skal alltid vurderes og antall reiser begrenses. Dersom leiebil anses nødvendig, skal el- eller hybridbil velges. Ved innkjøp av tjenester, skal grønne alternativer alltid forespørres.

Atyp skal bidra til å minske ressursbruk, skade på miljø og klimagassutslipp, med særlig vekt på avfallshåndtering og kildesortering. Vi har inngått næringsavtale med Norsk Gjenvinning, slik at vi kan overvåke og forbedre vårt bidrag til reduksjon av avfallsmengde og matsvinn, samt ombruk og materialgjenvinning.

En viktig del av å være Miljøfyrtårn-sertifisert, er innrapportering av den årlige Klima- og miljørapport. Vår første rapport kan du lese her: Klima- og miljørapport 2021

 

FNs bærekraftsmål 12

Våre mål for helse, miljø og sikkerhet

Basert på kartlegging av vår bedrift og i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 3-1, har vi i Atyp i samarbeid med våre ansatte, fastsatt følgende mål for HMS-arbeidet:

Overordnet mål

I tråd med vår halvårlige medarbeiderundersøkelse, har vi satt følgende mål, målt på en firepunkts-skala:

Total tilfredshet på 4 punkts skala + 3,5 poeng

Mål for psykososialt arbeidsmiljø

I tråd med vår halvårlige medarbeiderundersøkelse, har vi satt følgende mål, målt på en firepunkts-skala:

 

Sykefravær under 3%
Det er et positivt arbeidsmiljø i selskapet + 3,8 poeng
De ansatte behandler hverandre med respekt + 3,7 poeng
Atyp er et spennende og givende sted å jobbe + 3,6 poeng
Jeg er en del av en selskapskultur som omfavner mangfold + 3,5 poeng
Jeg opplever at min nærmeste leder er tilstede når det trengs + 3,5 poeng
Jeg er godt informert om hva som skjer i selskapet + 3,5 poeng
Jeg får opplæringen som er nødvendig for å gjøre en god jobb + 3,5 poeng
Jeg får nødvendig anerkjennelse for jobben jeg gjør + 3,5 poeng
Jeg opplever at tilstrekkelig innsats blir tilstrekkelig belønnet + 3,5 poeng

 

Mål for ytre miljø; avfall og ombruk

Vi vil søke å holde forbruk av skrivepapir under 90 kg
Vi vil søke å holde mengden papiravfall under 660 kg
Vi vil søke å holde mengden matavfall under 460 kg

 

Vi vil etterspørre Miljøpolicyen til leverandører av filmproduksjoner, trykkeriproduksjoner og til vår IT-partner, samt oppfordre våre leverandører til å gjennomføre miljøsertifisering. Vi vil påminne våre leverandører om deres miljøansvar, i forbindelse med publisering av vår årlige Klima- og Miljørapport.

Mål for energi

Vi vil søke å holde energiforbruket under 200.000 kWh. Vi vil pålegge gårdeier å frembringe energiattest.

Mål for sikkerhet

Det skal ikke forekomme skader eller ulykker av noe slag. Alle ansatte skal ha kunnskap om våre brannrutiner og grunnleggende ferdigheter i førstehjelp.

Ønsker du mer informasjon?

Hågen Pettersen

Andre lignende artikler:

Årets nykommer i Byråprofil
Årets nykommer i Byråprofil

Når Kampanje for 33. gang presenterte Årets Byråprofil, hvor norske annonsører evaluerer seg frem til landets mest attraktive reklamebyrå, er det moro å se at atyp er årets nykommer på topp 10 listen.

read more
A brand is an idea that people live by
A brand is an idea that people live by

En sterk merkevare er mer enn et navn og en logo. Sterke merkevarer har en tydelig forretningsidé som relevante målgrupper legger merke til, tror på og handler med. I denne artikkelen viser vi eksempel på hvordan vi i atyp gjør en idé om til en merkevare.

read more

Medielandskapet anno 2023

2023 har for mange annonsører startet tyngre enn forventet. Hvorfor er det slik?

Ny prosjektleder til Atyp 

Det er stadig behov for forsterkninger i Karlstadgata 11, og den siste inn døra er prosjektleder Karoline Jakobsen.

Jippi! Vi vant Sølvmikken 🎙️

Det var radiospottene for Fortum som stakk av med Sølvmikken i februar. Her kan du høre alle spottene.