Hvordan vi ville re-volusjonert klesindustrien

I anledning konkurransen «Byråbattle 2022», ble Atyp invitert av Markedsføringsforeningen i Oslo til å løse et case for en fiktiv butikk for second-hand klær. Her er et utdrag av caset vi presenterte.

Tekstilindustrien står for 8% av det globale utslippet av drivhusgasser. Det er mer enn flytrafikk og sjøfart til sammen. Industrien er også en storforbruker av vann, med 93 milliarder kubikkmeter hvert år. Det kreves for eksempel 7.000 liter vann for å produsere ett par jeans. Det høye vannforbruket fører til at moteindustrien produserer 20% av verdens avfallsvann, i tillegg til at de årlig slipper ut en halv million tonn mikrofiber i havet.

Om vi evner å komme opp med ordninger som gjør det enklere og mer attraktivt å gjenbruke klær- og tekstiler, vil det gi et betydelig bidrag til reduksjon av drivhusgasser, vannforbruk, avfallsvann og miljøgifter. Potensialet for å handle mer bærekraftig er stort. Hele 4 av 5 oppgir at de er villige til å endre adferd og livsstil for å bli mer bærekraftige.

Bærekraft er en hygienefaktor.

Forbrukerne er i utgangspunktet positive til å redusere forbruket sitt, og folk flest er enige i at det er bedre for egen økonomi. Samtidig mangler det gode løsninger for reparasjon av brukte tekstiler, som gjør det enklere å kjøpe nytt.

Når du kjøper en Tesla, så får du en luksusbil stappfull av ny teknologi og attraktivt design, som gjør null til 100 på et knips og kan kjøre i kollektivfeltet, til prisen av en liten bensinbil. At den er miljøvennlig kommer for de fleste, lengre ned på listen over gode grunner til å kjøpe den.

Vi mener bærekraft må behandles som en hygienefaktor, og at vi må tilby forbrukerne noe mer. Bærekraft er ikke i seg selv godt nok for å lykkes. Vår løsning må være MER enn miljøvennlig!

RE_words

Det handler om å redusere.

Derfor har vi laget konseptet RE by MFO.

RE er mye mer enn et navn, en logo, et merkevarekonsept og kommunikasjon. RE er et univers, hvor navnet gir grobunn for endeløst med aktiviteter, som kan REvitaliseres, REdesignes, REinvesteres, REduseres, REmikses og REbrukes, i takt med hvordan verden og motebildet endrer seg.

Et økosystem som skaper forbrukerverdi.

Hele forretningsidéen er tuftet på et økosystem, hvor forbrukerne motiveres til å endre atferd, dele kunnskap, verve venner og levere inn brukte klær og tekstiler, fordi de mottar belønning i form av bonuspoeng. Disse kan benyttes til å handle helt unike og eksklusive RE-produksjoner av klær og tekstiler, tjenester eller kunnskap.

RE_et økosystem
Målgrupper RE by MFO

Et univers for både kvinner og menn.

For å få fart på universet ønsker vi å nå ut til kvinner og menn i aldersgruppen 18 til 50 år, med budskap og medievalg som sikrer at vi også treffer mote- og miljøinteresserte. Både Urbane Silje, Tobarnsmoren Marte og Opinionslederen Henrik, skal se kommunikasjon fra RE-STORE, som gir dem lyst til å laste ned appen vår og/eller besøke en av butikkene våre.

Mer enn 6.000 aktive brukere på kort tid.

Med en kampanjeperiode fra april til juli og et begrenset budsjett på 3 millioner, kan vi få til en medieplan som når ut til 90% av målgruppen minst én gang. Med en beregnet kostnad på 145.000, – per prosentpoeng kjennskap, er det realistisk med et kjennskapsmål på 21 %. Erfaringer tilsier at en tredjedel av disse vil laste ned appen, og om tjenesten oppleves som attraktiv er vårt mål om 6.000 aktive brukere et meget nøkternt og realistisk mål.

Målhierarki
Målgrupper RE by MFO

Mediestrategi.

Vi legger opp til en kampanjeoppbygging som ivaretar hele kundereisen, hvor strategien handler om å ivareta tre ting:

Overraskende løsninger som står ut i medier med høy tetthet av målgruppe og opinionsledere.
Verdiøkende samarbeid med opinionsledere som designere, influencere, bedrifter og ambassadører.
Kontinuerlige påminnelser i medier hvor målgruppa orienterer seg rundt mote, klær, bærekraft og miljø.

Gjør dine gamle klær til ny valuta.

Kampanjen starter med løsninger som gjør målgruppen oppmerksom på at de kan gjøre sine gamle klær om til ny valuta. De får selvsagt 100 poeng for å laste ned appen, slik at vi setter i gang sirkulasjon av poeng.

Lokalannonsering er viktig for å drive folk til den fysiske butikken, slik at de kan oppleve hva som tilbys der.

Bruk av influencere er en svært viktig del av denne medieplanen, og her er noen måter vi kan bruke de på.

RE-gram post

Forøvrig er det viktig å eksponere publikum for løsninger som tydelig viser dem hva de kan få igjen for å ta del i universet.

Vi presenterte dette caset torsdag 3. mars 2022, i forbindelse med MFO – Markedsføringsforeningen i Oslo, sitt årlig arrangement Byråbattle, hvor vi konkurrerte mot casebesvarelsene til Mindshare, OMD og Red Denstu X.

Vi er stolte over å kunne fortelle at vår casespresentasjon av løsningen du nettopp har sett, ble stemt frem som vinner, av fagjuryen og publikum.

Vår live presentasjon av caset kan du se i video her: Atyp vinner byråbattle

Ønsker du mer informasjon?

Hågen Pettersen

Andre arbeider fra Atyp:

Av-og-til velger Atyp

I en nylig avsluttet byråkonkurranse ble det klart at Atyp i årene som kommer skal løse kommunikasjonen som skal hjelpe foreldre å ta praten med ungdom om alkohol. Målet er å bidra til å utsette debutalderen og redusere risikofylt alkoholbruk.

Atyp + Bufdir = Sølvfisk 🐟

Filmen «Den utenkelige overgangen», som vi laget for Bufdir og fosterhjem.no har blitt premiert med Sølvfisken for mars.

Vi flytter – fra K11 til TM11

Etter nærmere 15 år i Karlstadgata 11, har vi funnet et nytt sted å bo!