Det store bildet

Norsk olje og gass har startet et langvarig kommunikasjonsløp kalt «Det store bildet». Dette skal være et rammeverk for konstruktiv diskusjon, kunnskap og informasjon i årene som kommer.

Konseptet tar høyde for å øke kunnskap om og forståelse rundt produktene, bransjen og menneskene som jobber der. Disse henger tett sammen, men er likevel to forskjellige ting. Det er fullt mulig å være skeptisk til olje og gass som fremtidens energikilder, men likevel ha stor respekt for dem som jobber med det.

Vi utviklet et langvarig kommunikasjonløp kalt «Det store bildet».
Dette ble et rammeverk for konstruktiv diskusjon, kunnskap og informasjon fra Norsk Olje og Gass.
Kampanjen ble rullet ut i to faser.

Fase 1: Dilemmaer knyttet til energi og klima

Målet for kommunikasjonen er ikke å gi et udelt positivt bilde, men å øke forståelsen for at dette er et komplekst tema med mange ulike sider. Det gjøres blant annet ved å legge frem fakta og dilemmaer som kanskje ikke er så kjente for alle. 

Kampanjen viser også at det jobber mange forskjellige mennesker i bransjen som er opptatt av klima­spørs­målene og jobber hardt for å finne løsninger som kan bidra til at klimamålene nås.

Løsningen anerkjenner at det finnes både for- og motargumenter.

Magasinoppslag med annonse for kampanjen Det Store Bildet
Mockups på mobil og laptop av Det store bilde kampanje fase en

Fase 2: Bransjens bidrag til det grønne skiftet

Skjermdump av detstorebildet.com

Fase 2 av kampanjen skulle fokusere på ulike løsninger og initiativ olje og gassbransjen tar for å nå klimamålene. Viktige intitiativ er:

  • Karbonfangst og lagring
  • Hydrogen
  • Havvind

Vi brukte en bred kombinasjon av digitale flater, sammen med native-annonsering på VG, meningsbærende printmedier og podkast for å oppnå bred rekkevidde og mulighet for fordypning.

Hva går karbonfangst og -lagring ut på egentlig? For å kommunisere et komplekst tema, bestemte vi oss for en enkel og pedagogisk tilnærming. 

Animert gif. Bilde av hav med budskap over

De som ble nysgjerrige kunne lære mer via en native-artikkel.  Her får leseren selv scrolle seg nedover fra atmosfæren til reservoarer under havets bunn.  

Dobbeltsidig printannonse om karbonfangst og -lagring. Annonsen var på trykk i meningsbærende medier, slik som A-magasinet og D2.

Mockup dobbeltside annonse for  karbonfangst

Satsing på hydrogen

I denne fasen var det viktig å få frem at olje- og gassbransjen har både gode forutsetninger for og vilje til å være en del av løsningen.

Havvind på norsk sokkel

Hvordan kan havvind være en god løsning for norsk sokkel? Også denne gangen benyttet vi oss av en native-artikkel der brukeren selv beveger seg oppover i filmen.

Ønsker du mer informasjon?

Hågen Pettersen, daglig leder

Andre arbeider fra Atyp:

Atyp + Bufdir = Sølvfisk 🐟

Filmen «Den utenkelige overgangen», som vi laget for Bufdir og fosterhjem.no har blitt premiert med Sølvfisken for mars.

Vi flytter – fra K11 til TM11

Etter nærmere 15 år i Karlstadgata 11, har vi funnet et nytt sted å bo!

Dobbel seier i ANFO Effekt

Yes! Sammen med Fjordland hentet vi to premier i årets ANFO Effekt.