Posten

En snart 400 år gammel kunnskapsbedrift

Posten hadde et behov for å tydeliggjøre konsernets retning innen fremtidens post- og logistikk, deres miljøsatsing, og ikke minst den stoltheten som medarbeiderne har for den viktige jobben de gjør. Postens kommunikasjonskonsept skulle kunne bære alle disse behovene og differensiere Posten fra nye aktører i markedet.

Vår hypotese var at Posten vel så mye er en kunnskapsbedrift, som et post- og logistikk-konsern. Posten kjenner landet og menneskene som bor her bedre enn de fleste, og kunnskapen finnes i alle deler av virksomheten, fra ledelsen til det lokale postbudet. Dette ble utgangspunktet for konseptet «Ingen kjenner Norge bedre». Våre undersøkelser viste også at det er ingen andre selskaper som scorer så høyt, og som har samme troverdighet som Posten på å ”kunne” Norge.

Det nye konseptet ble lansert gjennom ny reklamefilm, og en online «Ingen kjenner Norge bedre»-quiz.

Nye tjenester lansert på samme profilkonsept

«Ingen kjenner Norge bedre»-konseptet har gitt Posten en tydelig posisjon og gjør at de står ut fra andre aktører. I tillegg til å være profilerende og differensierende, skulle konseptet også kunne bære andre kommunikasjonsoppgaver. Neste oppgave ble å vise frem og lansere nye tjenester. Flere av disse stiller store krav til tillit i befolkningen, så denne dimensjonen var også viktig.  Løsningen ble en overordnet film som dannet grunnlag for flere kortere filmer for de enkelte tjenestene, etter hvert som de var klare for lansering.

Always on med postkasser

I likhet med mange andre virksomheter, hadde Posten mange små og store beskjeder til sine kunder året igjennom. Disse måtte være informative, korte og egne seg for både digitale skjermer på postkontorene, sosiale medier og displayannonsering.

Løsningen ble å gi postkassene personlighet og la de gjøre informasjonsjobben på sin egen sjarmerende måte.

En undersøkelse gjennomført av YouGov viste at konseptet i betydelig grad evnet å etterlate et positivt inntrykk av Posten, og vi så en tydelig forskjell mellom de som hadde sett kampanjen vs. de som ikke hadde sett den.

«Ingen kjenner Norge bedre» lever fortsatt videre, og ble i 2019 løftet fra å være et kommunikasjonskonsept til å bli konsernets nye signatur og kundeløfte (erstattet «Vi lever for å levere».

Posten utfører en viktig samfunnsrolle

Jeg mener at Posten og Bring utfyller hverandre på en god måte.

Jeg stoler mer på Posten og Bring enn utenlandske selskaper.

Ønsker du mer informasjon?

Hågen Pettersen

Andre arbeider fra Atyp:

Atyp + Bufdir = Sølvfisk 🐟

Filmen «Den utenkelige overgangen», som vi laget for Bufdir og fosterhjem.no har blitt premiert med Sølvfisken for mars.

Vi flytter – fra K11 til TM11

Etter nærmere 15 år i Karlstadgata 11, har vi funnet et nytt sted å bo!

Dobbel seier i ANFO Effekt

Yes! Sammen med Fjordland hentet vi to premier i årets ANFO Effekt.