Tjenester

Det er alltid enklere å få folk til å spille på lag, når de faktisk spiller på samme lag.

I Atyp har vi ingen egne avdelinger eller A/S-er. Vi setter sammen integrerte team med den rette spisskompetansen, som jobber tett sammen med ett eneste mål for øye; å løse kundens problemstilling.

Under har vi beskrevet de ulike kompetanseområdene våre.

Atyp Reklame

Atyp er et fullservice reklamebyrå som utvikler sterke kreative konsepter som lever på tvers av egne, betalte og fortjente medier.

Vi utvikler og produserer reklame for alle typer målgrupper og medieflater. Vi er i en tid der medievanene våre stadig endres. I Atyp er vi opptatt av å utnytte disse endringene til det beste for kundene våre.

Red wavyline

Atyp Strategi

Vi har erfarne rådgivere som har jobbet med merkevare-, kommunikasjons- og mediestrategi for en lang rekke kjente selskaper. Strategi handler om å ta valg. Vår erfaring er at det beste beslutningsgrunnlaget, og de beste strategiene utvikles i tett samspill mellom strateger, kreatører og kunde.

Vi har derfor utviklet våre egen prosess som sikrer at strategien både er internt forankret og eksternt kommuniserbar. Et grundig analysearbeid, og en konstruktiv workshop med bred involvering både fra kunde og byrå er en viktig del av denne prosessen.

Red wavyline

Atyp Mediebyrå

Atyp er et fullservice mediebyrå med alt det innebærer av tilgang til syndikerte undersøkelser og databaser. Hos oss jobber rådgiverne tett med kreatører, designere og teknologer for å sikre at budskap og spredning henger sammen.

Vi planlegger, kjøper og optimaliserer mediekjøp på tvers av alle kanaler og flater. Våre strategiske rådgivere jobber tett med spesialister innenfor off- og online kanaler, herunder TV/online video, radio/podkast, DM, print, utendørs, programmatisk, søk og sosiale medier. Vi jobber både med merkevarebygging, innholdsmarkedsføring og performance.

Red wavyline

Atyp Design

Design er helt vesentlig for en merkevares identitet. Designerne i Atyp har mange års erfaring med å styrke og ivareta denne identiteten. Hos oss kan du enten få en helt ny visuell identitet, eller modernisere den du har fra før. Vi utvikler designprogram som er både tydelige, brukervennlige og fremtidsrettet.

Red wavyline

Atyp Teknologi

Solid data- og teknologikompetanse er nødvendig for å lykkes i en stadig mer digitalisert medievirkelighet. Teknologien brukes både til å utvikle slagkraftige plattformer, konsepter og kampanjer, og til å fange data til bruk i spissing og effektivisering av kommunikasjon.

I Atyp setter vi derfor sammen team av spesialister som både bidrar til å utvikle effektive plattformer for distribusjon av innhold, og til å sette opp systemer som sørger for optimal utnyttelse av data i marketingarbeidet.

Atyp Innhold

Atyp utvikler innhold til alle mulige flater, analoge som digitale. Vi har rådgivere og dedikerte innholdskreatører som jobber med alt fra innholdsstrategi til film, foto, event og sosiale medier. Innhold utvikles i tett samarbeid mellom rådgiver, innholdskreatører, designere, tech- og mediespesialister.

Atyp ASAP

Atyp ASAP er vår enkleste produksjonslinje der oppdragsgiver stiller med det meste av innhold, tekst og bilde, og som vi setter sammen på en fin, profesjonell og kostnadseffektiv måte. Bestillingen gjøres direkte til prosjektleder, gjerne via ASAPs enkle briefingskjema. Prosjektleder sørger deretter for at riktige ressurser blir satt på oppgaven.

Atyp Effekt

I Atyp er vi mer enn gjennomsnittlig opptatt av at reklamen vi utvikler og distribuerer skal gjøre en forskjell. Vi tilbyr derfor en rekke ulike verktøy for å måle og evaluere effekten av ulike kampanjer herunder; stimulitester (pre- og posttester), merkevaremålinger og salgsmodellering.