Hva bør din merkevare gjøre nå?

Selv om første bølge av covid-19 har skylt forbi, i hvert fall i Norge, står vi overfor en særdeles usikker situasjon både som forbrukere og markedsførere i tiden fremover. Kommer det en bølge to, og i så fall når?

For å ta det første først. Det finnes ikke en «one size fits all»-fasit på hva du bør gjøre med din merkevare, men det finnes en hel del læring om hva som har skjedd under tidligere nedgangstider og ikke minst hvordan utviklingen har vært i land som Kina, som åpnet opp tidligere enn Norge. Det bør gjøre det mulig å tegne opp ulike scenarier, og en plan tilpasset det enkelte scenariet.

 

Kraftige kutt kan bli dyrt på sikt

Erfaringene fra tidligere nedgangstider er ganske entydige. En rekke studier tyder på at kraftige kutt i reklame har negativ effekt for merkevarer både på kort og lang sikt, og at de merkevarene som velger å redusere medieinvesteringene sine mindre enn konkurrentene, kommer raskere tilbake etter en krise. De merkene som kommer ut som vinnerne etter krisen får ofte et langvarig overtak på konkurrentene. Ikke overraskende viser en stor studie av Millward Brown at merkevarer som «går i sort» i mer enn 6 måneder, opplever redusert merkestyrke (Advertising in a downturn, Millward Brown, 2008, IPA).

 

Covid-19 krisen skiller seg fra tidligere nedgangstider

Den plutselige nedstengningen av en rekke sektorer ga et brått fall både i tilbud og etterspørsel av en rekke varer og tjenester, med dramatiske konsekvenser for veldig mange bedrifter. Det gjør det også vanskelig å spå hvordan oppgangen blir, og hvor lang tid den tar. At nedstengningen også påvirker tilbudssiden gjør markedsføringsbeslutningene enda mer komplekse for mange. I det hele tatt er det stor forskjell på hvordan ulike sektorer rammes av nedstengningen, og forskjellige merker bør derfor velge forskjellige strategier.

Dette bør du gjøre nå

Her er noen tips til hvordan du bør agere i en situasjon hvor samfunnet gradvis gjenåpnes, og økonomien fortsatt går på lavgir:

1. Utarbeid en «playbook» for hvordan dere skal håndtere morgendagen

Det vanskeligste akkurat nå er å vite om det kommer en ny «lockdown». Men hvis denne kommer kan det være greit å være forberedt. Hvordan håndterte vi den forrige, og hva kunne eller burde vi gjort annerledes? Hva gjør vi neste gang?

2. Fortsett med reklame hvis selskapets økonomi tillater det

Erfaringer fra tidligere nedgangstider peker på at man bør fortsette å investere i merket hvis man kan. Spesielt bør man søke å opprettholde merkets «share of voice» i perioden.

For merker i kategorier som gjør det bra under krisen, kan det være lønnsomt å øke spending og «share of voice» i perioden. Mange av konkurrentene vil redusere spending, den totale mediestøyen er lavere og medieprisene vil være gunstige på grunn av krisen. Spesielt merker som kan forvente å nyte godt av varige endringer i forbruksmønster etter krisen (for eksempel nettbutikker) kan ha mye å hente på å utnytte nedgangskonjunkturen til sin fordel.

3. Hvis du må redusere reklametrykket, bruk andre virkemidler for å forbli synlig

Å redusere reklametrykket over lang tid anbefales ikke. Men når etterspørselen stuper er det mange som ikke har noe valg. I så fall bør man søke synlighet på andre måter. Eksempler på dette er: fokus på kundeopplevelse, bruk ubetalt media effektivt og fokuser begrensede ressurser på de viktigste periodene og målgruppene.

4. Behold eksisterende kreative konsepter hvis mulig

Mange har valgt å pause reklame fordi de har vært usikre på hvordan eksisterende konsept fungerer i dagens kontekst. System 1 i UK retestet 100 tidligere testede reklamer for å se om de fungerte pre-korona. Konklusjonen var at det som fungerte før korona, mest sannsynlig også fungerte etter.

5. Tilpass strategi for merkevarebygging vs. salgsaktivering

Merker i kategorier som er lite påvirket av krisen bør opprettholde sin balanse mellom merkebyggende og salgsaktiverende reklame. «Best practise»-analyser fra Field & Binet har indikert at det optimale nivået her ligger på 60 % merkevarebygging og 40 % salgsaktivering. For merker som i stor grad er berørt av krisen, kan det være fornuftig å agere som en start-up. Nye produkter og merker må bygge rask kjennskap om produktfordeler, og tenderer derfor til å ha en mer funksjonell og taktisk tilnærming. Det samme kan være smart for merker som trenger å fortelle at de nå er tilbake på markedet igjen.

6. Dropp satsninger på ulønnsomme merker/merkeutvidelser

Nedgangstider krever tøffere prioriteringer. Fokuser på å utvikle den delen av porteføljen som både er lønnsom og bidrar til å styrke merket.

7. Vær oppmerksom på signaler på nye forbruksvaner

Livsviktige hendelser som bryllup, ny jobb, barn etc. endrer forbruksvaner. Det samme kan skje under store kriser. Korona har for eksempel ført til at mange flere har testet ut ulike former for nettshopping, hvorav noen sannsynligvis utvikler nye vaner. I Kina har Kantar for eksempel dokumentert at hele 84 % av kinesere prøvde minst én ny tjeneste under korona-nedstengningen. Kanskje har korona medført endringer i din kategori som det er viktig å følge med eller agere på.

8. Følg med på egen konkurransekraft i digitale kanaler

Koronakrisen har gitt et kraftig løft i nettshopping. Det gjør at det fremover blir ekstra viktig å være konkurransedyktig i digitale arenaer. Dette handler både om å sørge for at merket er lett å finne digitalt, og at selve kjøpsprosessen oppleves som trygg og sømløs.

9. Vurder strategiske allianser

I tider med hardt pressede budsjetter, kan det være smart å lete etter alliansepartnere som har felles interesser.

10. Vurder prisstrategi, men unngå tilbud hvis mulig

Pristilbud er fristende når salget svikter, men skaper ofte et varig press på marginer og påvirker opplevelsen av merket. Vær i stedet kreativ når det kommer til prising – det kan handle om mer enn høye rabatter.

 

Tid for digital transformasjon

Om ikke man så behovet for å gjøre digitale grep før covid-19 så er det mange som har sett det etter. Folk har blitt tvunget til å utnytte digitale verktøy og digital shopping på en helt annen måte enn før krisen, og for mange har erfaringene vært positive. Så hvis det er noe du bør fokusere på, uavhengig av hvordan ditt merke er rammet av korona, så er det hvilke tiltak din bedrift kan gjøre for å være mer tilpasset en digital økonomi. Ifølge PWC bør man lete etter muligheter langs alle viktige funksjoner som produktutvikling, innkjøp, produksjon, salg og markedskommunikasjon. Vår erfaring i Atyp er at det er mange som har mye å hente på digital synlighet, digitale brukeropplevelser og automatiserte deler av kommunikasjonsløpet.
Kontakt rådgiver Svein Larsen hvis du ønsker å vite mer om rapporten «Marketing in the Covid-19 recession».

Ønsker du mer informasjon?

Hågen Pettersen, daglig leder

Andre lignende artikler:

Derfor heier Atyp på norske redaktørstyrte medier
Derfor heier Atyp på norske redaktørstyrte medier

Det finnes tre typer markedsførere; de som har en god plan for hvordan de skal operere etter cookiens død, de som jobber med en løsning og de som ikke har tenkt på det som et problem. Uansett hvem du er, er det både etiske, tekniske, klimamessige og juridiske grunner til å heie på norske redaktørstyrte medier i tiden etter cookiens død. Den tiden starter nå.

read more
Det er mye å tjene på å handle reklame og media samme sted
Det er mye å tjene på å handle reklame og media samme sted

Ved å samle alt en moderne annonsør trenger i ett og samme byrå, vil tiden som går med til overlappende oppgaver reduseres med opptil 49 %. Så hvis vi er enige om at tid er penger – kan tiden man sparer frigjøre midler til å skape mer verdi, større effekt og økt avkastning. Vi tror dette kort oppsummert er verdien av å samle alt hos ett og samme miljø.

read more

Derfor heier Atyp på norske redaktørstyrte medier

Det finnes tre typer markedsførere; de som har en god plan for hvordan de skal operere etter cookiens død, de som jobber med en løsning og de som ikke har tenkt på det som et problem. Uansett hvem du er, er det både etiske, tekniske, klimamessige og juridiske grunner til å heie på norske redaktørstyrte medier i tiden etter cookiens død. Den tiden starter nå.

10 vitenskapelig dokumenterte snarveier til reklameeffekt

I Atyp er vi mer enn gjennomsnittlig opptatt av å skape effekt. Effekt handler i de fleste tilfeller om å påvirke adferd, og vi lener oss derfor mot adferdspsykologien for å hente kunnskap og inspirasjon til hvordan vi mest effektivt kan påvirke adferd i en gitt situasjon.

Det er mye å tjene på å handle reklame og media samme sted

Ved å samle alt en moderne annonsør trenger i ett og samme byrå, vil tiden som går med til overlappende oppgaver reduseres med opptil 49 %. Så hvis vi er enige om at tid er penger – kan tiden man sparer frigjøre midler til å skape mer verdi, større effekt og økt avkastning. Vi tror dette kort oppsummert er verdien av å samle alt hos ett og samme miljø.