Det er mye å tjene på å handle reklame og media samme sted

Ved å samle alt en moderne annonsør trenger i ett og samme byrå, vil tiden som går med til overlappende oppgaver reduseres med opptil 49 %. Så hvis vi er enige om at tid er penger – kan tiden man sparer frigjøre midler til å skape mer verdi, større effekt og økt avkastning. Vi tror dette kort oppsummert er verdien av å samle alt hos ett og samme miljø.
Dansere på linje illustrasjon
Stoppeklokke illustrasjon

Tid er penger.

Mediebyråer og reklamebyråer følger omtrent samme arbeidsprosess. Begge bruker tid på innsikt, strategi og idéutvikling før de går i gang med å produsere løsningene og medieplanene. Når kampanjen har gått på lufta, venter begge byråene i spenning på at resultatene skal tikke inn og suksesshistoriene kan forberedes og presenteres. Eller justeringer kan iverksettes og implementeres.

Når to ulike byråer jobber parallelt med omtrent de samme oppgavene, brukes det totalt sett flere timer, både på annonsørsiden og byråsiden. Oppgaver gjøres dobbelt og synkronisering av strategier, løsninger og planer stjeler ekstra tid og krefter.

Kostnads­besparelser ved å samle alt på ett sted.

Minimum 5 % mindre tidsbruk på administrasjon.

Ved å samle alt på et sted vil man bruke betydelig mindre tid på administrative oppgaver som planlegging, koordinering, møter, rapportering og fakturering.

20 % mindre tidsbruk på innsikt og strategi.

Med én strategisk rådgiver i ett felles reklame- og mediebyrå, kan man spare den tiden og de ressursene som benyttes når to miljøer bruker tid på denne fasen.

10 % mindre tidsbruk på konsept- og idéutvikling.

Ved å utvikle kommunikasjonskonsept og mediestrategi i samme hus, bruker både vi og dere mindre tid på å få alt til å henge sammen.

4 % mindre tidsbruk på produksjon.

Med alt samlet på ett sted, unngår man at mediebyrå bruker unødvendig tid på håndtering av materiell. Byråets prosjektleder verifiserer at alt materiell er i henhold til spec, setter alt i produksjon og er ansvarlig for at ferdig materiell er riktig lastet opp til mediene. Ved spørsmål eller utfordringer, løses disse med medierådgiver i samme hus.

2 % mindre tidsbruk på live-optimalisering.

Når medierådgivere sitter tett på reklameproduksjon, sparer vi tid på raskere gjennomføring og implementering av forbedringer.

3 % mindre tidsbruk på evaluering.

I evalueringsfasen jobber strategisk rådgiver og medierådgiver tettere sammen, i tillegg til at færre ressurser trenger å bruke tid, som reduserer tid brukt på koordinering og diskusjon.

5 % mindre tidsbruk på medieplanlegging.

Med færre møter øker prosessforståelsen, og man forhindrer at arbeid må gjøres på nytt fordi konsepter og idéer er godt integrerte og tilpasset mediekanalene fra starten av. Dermed spares tid brukt på senere justeringer.

Penger illustrasjon
Boomerang illustrasjon

Return on investment: Hva får du igjen for å samle alt på ett sted?

Å samle alt på ett sted vil gjøre at man kan redusere reklameinvesteringen. Men hovedgrunnen til at vi startet Atyp var troen på at vår forretningsmodell vil bidra til større avkastning.

Avkastningen blir bedre når strategiske rådgivere, kreatører og spesialister innen ulike fagområder drar i samme retning.

Den blir også bedre når medierådgivere vet hvilket materiell de skal distribuere hver gang. Og kreatører vet hvilke flater de skal kreere til.

Og den blir bedre når man slipper tautrekking fra partnere med ulik bunnlinje – slik at ressursene heller flyttes dit hvor man får mest igjen for dem.

Alt dette blir lettere å få til når alle sitter rundt samme bord.

Ønsker du mer informasjon?

Hågen Pettersen

Andre lignende artikler:

På tide å gå i livbåten?
På tide å gå i livbåten?

Sosiale medier har slått innover oss som en tsunami og endret medielandskapet totalt de siste 10–12 årene. Det har etterlatt et landskap som kanskje ikke ble helt det vi håpet – og det er på tide å engasjere seg i konsekvensene.

read more
Derfor heier Atyp på norske redaktørstyrte medier
Derfor heier Atyp på norske redaktørstyrte medier

Det finnes tre typer markedsførere; de som har en god plan for hvordan de skal operere etter cookiens død, de som jobber med en løsning og de som ikke har tenkt på det som et problem. Uansett hvem du er, er det både etiske, tekniske, klimamessige og juridiske grunner til å heie på norske redaktørstyrte medier i tiden etter cookiens død. Den tiden starter nå.

read more
Godt å bare få det servert
Godt å bare få det servert

Fjordland har tidligere fokusert på produktserier og enkeltprodukter i markedsføringen sin. I det nye knippet med reklamefilmer er målet å tydeligjøre merkevaren, samt gjøre den lettere tilgjengelig på tvers av de ulike situasjonene der Fjordland kommer til unnsetning i hverdagen.

read more

Fotballfilmen har gått til utlandet

Det er veldig gøy å se at vår nyeste reklamefilm for Bufdir og fosterhjem.no har blitt plukket opp av internasjonale bransjesider.

På tide å gå i livbåten?

Sosiale medier har slått innover oss som en tsunami og endret medielandskapet totalt de siste 10–12 årene. Det har etterlatt et landskap som kanskje ikke ble helt det vi håpet – og det er på tide å engasjere seg i konsekvensene.

Derfor heier Atyp på norske redaktørstyrte medier

Det finnes tre typer markedsførere; de som har en god plan for hvordan de skal operere etter cookiens død, de som jobber med en løsning og de som ikke har tenkt på det som et problem. Uansett hvem du er, er det både etiske, tekniske, klimamessige og juridiske grunner til å heie på norske redaktørstyrte medier i tiden etter cookiens død. Den tiden starter nå.