Kategori:

Jobben vår «Delbart?» for Kripos fikk Gull i ANFOs Max Marketing Mix!

«Delbart?» er et interaktivt undervisningsopplegg som skal øke kunnskapen om ulovlig bildedeling på nett. Nå er den anerkjent av både Erna Solberg og reklamejuryer.

Bakgrunn

Mange ungdomsskoleelever blir bedt om å dele nakenbilder av seg selv, får tilsendt nakenbilder av andre eller opplever uønskede seksuelle kommentarer på nettet. Mye av dette er ulovlig og Politiet/Kripos ønsket derfor i 2019 å gjennomføre en forebyggende foredragsturné blant ungdomsskoler i hele landet for å øke kunnskapen og bevisstheten omkring ulovlig bildedeling.

Vår utfordring: «Hvordan få skoleungdom engasjert i Kripos sitt nasjonale foredrag om «ulovlig bildedeling på nett»?

Strategien ble å droppe PowerPoint, og invitere elevene til en interaktiv undervisningstime med film som sentralt virkemiddel.

Løsning

Vi utviklet et interaktivt undervisningsopplegg basert på en 15 minutters kortfilm. Her møter vi Kaisa, en 15 år gammel jente som opplever sitt verste mareritt. Historien er basert på virkelige hendelser, og tydeliggjør hvor raskt spredning av nakenbilder kan skje.

Filmen ble delt opp i ti sekvenser og publisert på plattformen LearnLab. Etter hver filmsekvens måtte den enkelte eleven ta stilling til de samme problemene som Kaisa står ovenfor. Svarene ble avgitt anonymt fra elevenes mobiler, og resultatene ble diskutert i plenum.

«Delbart?» består også av pintmateriell, filmversjoner brukt til annonsering og digitale hjelpemidler for barn og unge.

Undervisningsoppleget gir ikke bare Kripos muligheten til å skape diskusjoner i klasserommet, den lar dem også kartlegge ungdommens kunnskapsnivå omkring temaet. Foreldrene fikk senere presentert resultatene, med et formål om å heve deres kunnskapsnivå. I tillegg fikk elever og foreldre utdelt materiell for å øke kunnskapen om lovverket.

Overveldende respons

Undervisningsopplegget fikk stor oppmerksomhet og ble omtalt av landets største mediehus og nyhetsredaksjoner, noe som resulterte i hele 174 nyhetsartikler. «Delbart?» var bl.a. å se på TV2 Nyhetene, God Morgen Norge og NRK Nyhetene.

«Delbart?» har også vekket stor interesse internasjonalt og er per dags dato solgt til Luxembourg.

 

Et «ready made» motsvar

I mange situasjoner kan det være vanskelig for ungdom å konfrontere lovbryteren, og selv måtte skrive et svar til de som sender det uønskede innholdet. Derfor har vi også produsert konkrete motsvar som elevene kan bruke. Bilderesponsene forteller motparten at handlingen er straffbar og kan anmeldes. Dette distribueres gjennom betalt reklame og Politiets egne kanaler.

Delbart motsvar

En enklere måte å si ifra på

Bilderesponsen ovenfor henviser til lovverket og kan virke truende. Atyp produserte derfor også et knippe GIF’er som et litt mer «lettbeint» motsvar. GIF’ene er tilgjengelige via GIPHY på Messenger, Instagram og Snapchat. De er ment for situasjoner der elevene kan føle på at det er for strengt å sende en truende respons – eksempelvis i møte med klassekamerater eller kjærester. På denne måten gjør vi det mer lavterskel å kunne sende noe tilbake til «lovbryteren» som du allerede har en relasjon til.

Per dags dato har GIF’ene til sammen over 1 million visninger.

Mange språk

Det ble laget enkle informasjonsark om lover og regler for deling av nakenbilder – på totalt 10 ulike språk. Formålet var å oppnå en bred distribusjon der barn og unge oppholder seg, og materiell som kan printes lokalt.

Resultater

Undervisningsopplegget ble i 2019 gjennomført for 4000 elever ved lansering, og har pågått kontinuerlig siden. I tillegg har opplegget blitt tilgjengeliggjort for andre utenom Politiet, slik at blant annet lærere, ungdomsledere, speiderledere mfl. kan ta i bruk «Delbart?» for å spre budskapet videre. Både Politiet, elevene, skolene og foreldrene har gitt «Delbart?» tommel opp for evnen til å engasjere.

I 2019 så vi at korte versjoner av filmen «Delbart?» hadde 1,4 mill visninger på Snapchat i målgruppen, og at vi traff 88 % av ungdomsskoleelevene på Facebook og Instagram.

I september 2020 oppnådde vi 97 % dekning i målgruppen på TikTok i løpet av én uke. I følge plattformen så brukerne i snitt 75 % av hele filmene som ble annonsert! Resultatene på TikTok er oppnådd med beskjedne 66 000,- i netto mediespend.

På Snapchat opnådde en av annonsene 250 000 visninger, og en swipe up rate på 2,5 %.

Gjennom Facebook og Instagram konverterte vi 10 % av rekkevidden til klikk, blant gutter i målgruppen.

Delbart telefon

Merkbar nedgang!
I 2020 svarer 6 % av 13-14 åringer og 10 % av 15-16 åringer at det har sendt nakenbilde av seg selv. Nedgangen blant 15-16 åringer som har svarer at de har delt nakenbilde av seg selv de siste 12 månedene er på nesten 40 %!
(Kilde: Medietilsynet, Barn og medier 2020, Delrapport 4, Seksuelle kommentarere og nakenbilder, n=2018)

Delbart graf

Ønsker du mer informasjon?

Hågen Pettersen

Andre lignende artikler:

Godt å bare få det servert
Godt å bare få det servert

Fjordland har tidligere fokusert på produktserier og enkeltprodukter i markedsføringen sin. I det nye knippet med reklamefilmer er målet å tydeligjøre merkevaren, samt gjøre den lettere tilgjengelig på tvers av de ulike situasjonene der Fjordland kommer til unnsetning i hverdagen.

read more
Det er mye å tjene på å handle reklame og media samme sted
Det er mye å tjene på å handle reklame og media samme sted

Ved å samle alt en moderne annonsør trenger i ett og samme byrå, vil tiden som går med til overlappende oppgaver reduseres med opptil 49 %. Så hvis vi er enige om at tid er penger – kan tiden man sparer frigjøre midler til å skape mer verdi, større effekt og økt avkastning. Vi tror dette kort oppsummert er verdien av å samle alt hos ett og samme miljø.

read more

Dobbel seier i ANFO Effekt

Yes! Sammen med Fjordland hentet vi to premier i årets ANFO Effekt.

Fotballfilmen har gått til utlandet

Det er veldig gøy å se at vår nyeste reklamefilm for Bufdir og fosterhjem.no har blitt plukket opp av internasjonale bransjesider.

Atyp avslører: Distinkte merkemarkører gjorde underverker for content-løpet til Norges største arbeidsplass

Honningcentralen ville minne folk om ulike fordeler ved bruk av honning. En viktig del av mediemiksen var å lage en content-artikkel med tilhørende native-annonser.