Kategori:

Hvilken medieplan gir høyest avkastning?

De fleste ønsker seg en medieplan som gir best mulig resultater, men de færreste vet nok om hvordan de skal finne frem til den.

I Atyp tror vi på faktabasert medieplanlegging. Det krever at vi kjenner sammenhengen mellom virkemidlene i markedsmiksen og effekten disse gir. Når vi kjenner disse, så kan vi justere virkemiddelmiksen slik at vi investerer budsjettet der vi får mest igjen.

For å få kunnskap til sammenheng mellom virkemidler og effekt bruker vi Penelytics. Penelytics er et brukervennlig datastudio, levert av Penetrace, som på en enkel måte hjelper oss å utvikle, forstå og anvende attribusjons-, også kalt salgsmodellering.

Modellering var inntil nylig forbundet med involvering av eksperter i tidkrevende arbeidsprosesser til en høy pris. Med Penelytics kan man selv finne svar på hvilken medieplan som vil gi best mulig avkastning, helt transparent, på kortere tid, mer kostnadseffektivt enn tidligere.

For at en modell skal kunne brukes må den kunne forklare mye av variasjonen i salget. Erfaringsmessig vil vi gjennom Penelytics kunne forklare over 80% av salgsvariasjonen.

Når vi har utviklet en modell kan vi dekomponere salget og identifisere hvilke variabler i markeds- og mediemiksen som driver dette.

Med kunnskap om hva som driver salget, og investeringskostnadene til de ulike variablene, finner man i Penelytics selv frem til hvilke virkemidler som gir best avkastning.

På den måten kan man selv bruke Penelytics til å se hvordan endringer av ulike variabler i markedsmiksen vil påvirke salget på kort sikt. Det gjør oss som markedsførere og rådgivere bedre i stand til å se kommunikasjonsinnsatsen i sammenheng med annen virkemiddelbruk, som endringer i pris, distribusjon og sesong, samtidig som det gir oss svar på hva som skjer dersom vi endrer mediemiksen, budsjettets størrelse, eller vi velger å endre på andelen taktiske budskap til fordel for profilerende.

Med Penelytics er man bedre i stand til å kunne svare for seg, når noen lurer på:

– Hvilke faktorer har signifikant effekt på salget?

– Hvor stort bidrag har de ulike mediekanalene?

– Hvilke kanaler gir det høyeste bidraget pr. krone investert i kanalen (ROI)?

– Hvor mye penger bør investeres pr. kanal (responskurver)?

– Hva vil være den optimale mediemiksen?

– Hvordan bør medieplanen allokeres gjennom året?

– Hva blir salgseffekten ved å øke eller redusere mediebudsjettet?

– Hvor stort mediebudsjett trenger jeg for å nå et gitt salgsmål?

– Hva blir konsekvensene av å flytte penger mellom taktisk og profilerende budskap?

– Hvordan påvirkes vi av konkurrentenes medieinvesteringer?

Dersom du er nysgjerrig på hvordan du kan øke avkastningen på medieinvesteringene med opptil 20%, uten å øke mediebudsjettet, og vil vite mer om hva som skal til for å komme i gang, er det bare å kontakte daglig leder Hågen Pettersen.

Ønsker du mer informasjon?

Hågen Pettersen

Andre lignende artikler:

Tusen digitale skjermer fra Posten til Bufdir

Kampanjen «Tusen spørsmål til de tusen hjem» sikret Bufdir seieren i Årets Markedsfører 2021 og ble belønnet med fire gull i årets Gullblyanten.

Nyhetsbrev april 2022

Flest gull på Gullblyanten! 🏆 Vi er helt utrolig stolte av å kunne si at vi vant flest gull under årets Gullblyanten.  Kampanjen «Tusen spørsmål til...

Bufdir og Atyp er vinnere av «Årets Markedsfører»!

Det var knallhard konkurranse da det for 22. gang skulle deles ut «Årets Markedsfører».