Kategori:

Miljørapport 2022

Vi ønsker å bidra der vi kan til en mer bærekraftig verden. Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som gir oss et konkret verktøy for å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Her har vi en liten oppsummering av tiltakene vi har gjort i 2022.
Litt om våre miljøtiltak i 2022

Vi har inngått en avtale om innkjøp av miljømerkede produkter som papir, toalettpapir, og hånd- og sanitærsåper fra Officegarden. Ved å velge miljømerkede produkter reduserer vi miljøbelastningen knyttet til produksjon, bruk og avfallshåndtering. Videre benytter vi nå en Miljøfyrtårnsertifisert renholdsleverandør, Accept Renhold, som bruker miljøvennlige metoder for renhold og avfallshåndtering, og reduserer dermed bruken av skadelige kjemikalier.

I 2022 har vi også redusert papirforbruket ved å gå over til digitale alternativer der det er mulig, samt implementert 2-sidig printutskrift som standardinnstilling på printere våre. Dette enkle tiltaket bidrar til å redusere papirforbruket og sparer miljøet for unødvendig ressursbruk og avfall.

I tillegg har vi forbedret avfallshåndteringen ved å bytte avtale med Renovatør og samarbeide med Norsk Gjenvinning. Dette bidrar til å imøtekomme de nye endringene i avfallsforskriften og de strengere kravene til kildesortering som trådte i kraft fra 1. januar 2023. Videre har vi etablert rutiner med Bring for å gjenvinne brukte kaffekapsler, noe som bidrar til å redusere avfallsmengden og fremme en sirkulær økonomi der ressurser blir gjenbrukt og resirkulert. Vi i Atyp er opptatt av å ta ansvar for en bærekraftig fremtid gjennom konkrete tiltak for å redusere deres miljøpåvirkning.

Du kan lese hele rapporten her.

 

Vår miljøpolicy

Med Miljøfyrtårn-sertifisering har vi fått et konkret verktøy for målrettet arbeid med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi opplever også at Miljøfyrtårn-sertifiseringen gir oss bedre forståelse for hvordan vi kan bidra til FNs bærekraftsmål:

FNs bærekraftsmål 5

I Atyp ønsker vi så langt det er praktisk mulig å tilrettelegge for at både kvinner og menn kan kombinere yrkeskarriere med familieliv. Når ansiennitet, faglig og sosial kompetanse er lik, så praktiserer vi selvsagt lik lønn for likt arbeid.

Atyp skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass, hvor de ansatte får utviklet sine ferdigheter, med rettferdige og gode rammebetingelser. Atyp skal være attraktiv for unge talenter. Derfor er vi aktive ovenfor relevante høyskoler i Oslo, vi er godkjent lærebedrift av Utdanningsetaten i Oslo Kommune, og vi tilbyr unge talenter arbeidserfaring via årlige internships.

 

FNs bærekraftsmål 8
FNs bærekraftsmål 11

Atyp skal bidra til reduksjon av byens negative påvirkning på miljøet, og har derfor en reisepolicy hvor reiser i nærmiljøet fortrinnsvis skal foregå til fots, med sykkel eller kollektivtransport. Alternativer til flyreiser skal alltid vurderes og antall reiser begrenses. Dersom leiebil anses nødvendig, skal el- eller hybridbil velges. Ved innkjøp av tjenester, skal grønne alternativer alltid forespørres.

Atyp skal bidra til å minske ressursbruk, skade på miljø og klimagassutslipp, med særlig vekt på avfallshåndtering og kildesortering. Vi har inngått næringsavtale med Norsk Gjenvinning, slik at vi kan overvåke og forbedre vårt bidrag til reduksjon av avfallsmengde og matsvinn, samt ombruk og materialgjenvinning.

En viktig del av å være Miljøfyrtårn-sertifisert, er innrapportering av den årlige Klima- og miljørapport. Vår første rapport kan du lese her: Klima- og miljørapport 2022

 

FNs bærekraftsmål 12

Våre mål for helse, miljø og sikkerhet

Basert på kartlegging av vår bedrift og i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 3-1, har vi i Atyp i samarbeid med våre ansatte, fastsatt følgende mål for HMS-arbeidet:

Overordnet mål

I tråd med vår halvårlige medarbeiderundersøkelse, har vi satt følgende mål, målt på en firepunkts-skala:

Total tilfredshet på 4 punkts skala + 3,5 poeng

Mål for psykososialt arbeidsmiljø

I tråd med vår halvårlige medarbeiderundersøkelse, har vi satt følgende mål, målt på en firepunkts-skala:

 

Sykefravær under 4%
Det er et positivt arbeidsmiljø i selskapet + 3,8 poeng
De ansatte behandler hverandre med respekt + 3,7 poeng
Atyp er et spennende og givende sted å jobbe + 3,6 poeng
Jeg er en del av en selskapskultur som omfavner mangfold + 3,5 poeng
Jeg opplever at min nærmeste leder er tilstede når det trengs + 3,5 poeng
Jeg er godt informert om hva som skjer i selskapet + 3,5 poeng
Jeg får opplæringen som er nødvendig for å gjøre en god jobb + 3,5 poeng
Jeg får nødvendig anerkjennelse for jobben jeg gjør + 3,5 poeng
Jeg opplever at tilstrekkelig innsats blir tilstrekkelig belønnet + 3,5 poeng

 

Mål for ytre miljø; avfall og ombruk

Vi vil søke å holde forbruk av plastemballasje under   500 kg
Vi vil søke å holde mengden papir, papp og kartong under   690 kg
Vi vil søke å holde total avfallsmengde under 3300 kg

 

Vi vil etterspørre Miljøpolicyen til leverandører av filmproduksjoner, trykkeriproduksjoner og til vår IT-partner, samt oppfordre våre leverandører til å gjennomføre miljøsertifisering. Vi vil påminne våre leverandører om deres miljøansvar, i forbindelse med publisering av vår årlige Klima- og Miljørapport.

Mål for energi

Vi vil søke å holde energiforbruket under 200.000 kWh. Vi vil pålegge gårdeier å frembringe energiattest.

Mål for sikkerhet

Det skal ikke forekomme skader eller ulykker av noe slag. Alle ansatte skal ha kunnskap om våre brannrutiner og grunnleggende ferdigheter i førstehjelp.

Ønsker du mer informasjon?

Hågen Pettersen

Andre lignende artikler:

Godt å bare få det servert
Godt å bare få det servert

Fjordland har tidligere fokusert på produktserier og enkeltprodukter i markedsføringen sin. I det nye knippet med reklamefilmer er målet å tydeligjøre merkevaren, samt gjøre den lettere tilgjengelig på tvers av de ulike situasjonene der Fjordland kommer til unnsetning i hverdagen.

read more
Det er mye å tjene på å handle reklame og media samme sted
Det er mye å tjene på å handle reklame og media samme sted

Ved å samle alt en moderne annonsør trenger i ett og samme byrå, vil tiden som går med til overlappende oppgaver reduseres med opptil 49 %. Så hvis vi er enige om at tid er penger – kan tiden man sparer frigjøre midler til å skape mer verdi, større effekt og økt avkastning. Vi tror dette kort oppsummert er verdien av å samle alt hos ett og samme miljø.

read more

Atyp + Bufdir = Sølvfisk 🐟

Filmen «Den utenkelige overgangen», som vi laget for Bufdir og fosterhjem.no har blitt premiert med Sølvfisken for mars.

Vi flytter – fra K11 til TM11

Etter nærmere 15 år i Karlstadgata 11, har vi funnet et nytt sted å bo!

Dobbel seier i ANFO Effekt

Yes! Sammen med Fjordland hentet vi to premier i årets ANFO Effekt.