En snart 400 år gammel kunnskapsbedrift

Posten hadde et behov for å tydeliggjøre konsernets retning innen fremtidens post- og logistikk, deres miljøsatsing, og ikke minst den stoltheten som medarbeiderne har for den viktige jobben de gjør. Postens kommunikasjonskonsept skulle kunne bære alle disse behovene og differensiere Posten fra nye aktører i markedet.

Vår hypotese var at Posten vel så mye er en kunnskapsbedrift, som et post- og logistikk-konsern. Posten kjenner landet og menneskene som bor her bedre enn de fleste, og kunnskapen finnes i alle deler av virksomheten, fra ledelsen til det lokale postbudet. Dette ble utgangspunktet for konseptet «Ingen kjenner Norge bedre». Våre undersøkelser viste også at det er ingen andre selskaper som scorer så høyt, og som har samme troverdighet som Posten på å ”kunne” Norge.

Det nye konseptet ble lansert gjennom ny reklamefilm, og en online «Ingen kjenner Norge bedre»-quiz- De siste årene har vi også lansert en rekke nye og enkle tjenester under konseptet, samt en ny omdømmefilm. Denne inneholder mange av de nye tjenestene, både de som er lansert og de som fremdeles er under utvikling.

Sammen med YouGov gjennomførte vi en undersøkelse for å avdekke hvordan publikum evaluerer konseptet. Undersøkelsen søkte å avdekke appellen i kommunikasjonskonseptet, og i hvilken grad publikum knytter de riktige assosiasjoner til det, herunder budskapsforståelse og differensieringskraft.

Undersøkelsen viste at konseptet i betydelig grad evnet å etterlate et positivt inntrykk av Posten, og vi så en tydelig forskjell mellom de som hadde sett kampanjen vs. de som ikke hadde sett den.

«Ingen kjenner Norge bedre» lever fortsatt videre, og ble i 2019 løftet fra å være et kommunikasjonskonsept til å bli konsernets nye signatur og kundeløfte (erstattet «Vi lever for å levere».

+10 prosentpoeng

Posten utfører en viktig samfunnsrolle

+20 prosentpoeng

Jeg mener at Posten og Bring utfyller hverandre på en god måte.

+22 prosentpoeng

Jeg stoler mer på Posten og Bring enn utenlandske selskaper.

Ønsker du mer informasjon? Odd Rune Farsund +47 905 44 201

Odd Rune Farsund