Norsk olje og gass

 

Det store bildet

Norsk olje og gass har startet et langvarig kommunikasjonsløp kalt «Det store bildet». Dette skal være et rammeverk for konstruktiv diskusjon, kunnskap og informasjon i årene som kommer.

Konseptet tar høyde for å øke kunnskap om og forståelse rundt produktene, bransjen og menneskene som jobber der. Disse henger tett sammen, men er likevel to forskjellige ting. Det er fullt mulig å være skeptisk til olje og gass som fremtidens energikilder, men likevel ha stor respekt for dem som jobber med det.

Et langvarig kommunikasjonsløp for Norsk olje og gass

Målet for kommunikasjonen er ikke å gi et udelt positivt bilde, men å øke forståelsen for at dette er et komplekst tema med mange ulike sider. Det gjøres blant annet ved å legge frem fakta og dilemmaer som kanskje ikke er så kjente for alle. Kampanjen viser også at det jobber mange forskjellige mennesker i bransjen som er opptatt av klimaspørsmålene og jobber hardt for å finne løsninger som kan bidra til at klimamålene nås.

Zoom in NOGG=02.jpg
Zoom in NOGG=01.jpg

Zoom in NOGG=03.jpg

Kampanjen har bestått av annonser, kinofilm, utendørs og SoMe.

Ønsker du mer informasjon? Svein Larsen +47 911 82 211

Svein Larsen